Nowości
Anioł ceramiczny z kokardką
Anioł ceramiczny z kokardką
60,00 zł
szt.
Drewniany ptaszek na choinkę Sowa
Drewniany ptaszek na choinkę Sowa
16,00 zł
szt.
Filiżanka ceramiczna Kawa z Mlekiem
Filiżanka ceramiczna Kawa z Mlekiem
45,00 zł
szt.
Ceramiczny anioł Demeter i Kora
Ceramiczny anioł Demeter i Kora
80,00 zł
szt.
Ceramiczny anioł Chaber
Ceramiczny anioł Chaber
75,00 zł
szt.
Choinka ceramiczna Złoty Garniec
Choinka ceramiczna Złoty Garniec
79,00 zł
szt.
Biała choinka ceramiczna Koronka
Biała choinka ceramiczna Koronka
79,00 zł
szt.
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (InPost Paczkomaty 24/7) już od 120,00 zł.
Bezpieczne zakupy
 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje
Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE, ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Jak składać reklamacje w Sklepie   Sklep Garniec- rękodzieło, ceramika, handmade

 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta: 
  • imię i nazwisko,  
  • adres do korespondencji,  
  • adres e-mail,  
  • rodzaj i datę wystąpienia wady, 
  • żądania związane z reklamacją. 
 2. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia. 
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail: sklep@garniec.pl lub telefonicznie: 796 998 063. 
 4. Klient może skorzystać z formularza reklamacji udostępnionego przez Sprzedawcę. 
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji Produktu fizycznego w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację. 
 6. W związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.  
 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.  
 8. Klient może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 10. W przypadku zaistnienia wady Klient może także żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA 

 

Miejscowość, data: ……………………………. 

 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………………. 

E-mail: ……………………………. 

Numer telefonu: ……………………………. 

Numer zamówienia: ……………………………. 

Data odbioru zamówienia: ……………………………. 

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres] 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Reklamacja Produktu 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu.......................................................  
Produkt……………………………………………………… ………………………………………………………  jest wadliwy.  

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].  

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..  

Z uwagi na powyższe, żądam: 

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)  
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)  
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc), 
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc). 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………… 

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………. 

 

Data: ____________________Podpis Konsumenta: __________________ 
 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 

 

Miejscowość, data: ……………………………. 

 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 

Adres firmy:  ………………………………. 

NIP: …………………………… 

E-mail: ……………………………. 

Numer telefonu: ……………………………. 

Numer zamówienia: ……………………………. 

Data odbioru zamówienia: ……………………………. 

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres] 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta  

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu...........................Produkt……………………………………………………… ………………………… jest wadliwy.  

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].  

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..  

Z uwagi na powyższe, żądam: 

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)  
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)  
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc), 
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc). 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ……………………………………………………………………………………………… 

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..…………………………………. 

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.  

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG: 

 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 

 

Data: ____________________Podpis: __________________ 

 

 

ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

Jak skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość? 

 1. Możliwość skorzystania z poniższych zapisów mają Konsumenci oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta (KPPK). Szerzej o tym w Regulaminie sprzedaży, do którego Cię odsyłam. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin  
  do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.  
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach: 

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną 

  • zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

  • o świadczenie usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

  • o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

  • o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

  • o świadczenie usługi, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

 8. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt elektroniczny  wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.   
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu fizycznego lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu fizycznego inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez  niego dodatkowych kosztów.  
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty fizyczne do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt fizyczny na adres Sprzedawcy. 
 12. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).  
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. 
 14. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana  
  do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.     
 15. Do przedsiębiorców na prawach konsumenta (KPPK) stosuje się postanowienia §___ Regulaminu sprzedaży. 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA  

 

Miejscowość, data: ……………………………. 

 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………………. 

E-mail: ……………………………. 

Numer telefonu: ……………………………. 

Numer zamówienia: ……………………………. 

Data odbioru zamówienia: ……………………………. 

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres] 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ................................................ dotyczącej następujących rzeczy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) poprzez: 

 • przekaz pocztowy na adres ..........................................................................…. [wypełnić jeśli dotyczy]  
 • na rachunek bankowy o numerze: ...................................................................................................... [wypełnić jeśli dotyczy], 

 

Data: _____________________Podpis Konsumenta: _____________  

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 

 

                                                                                                        Miejscowość, data: ……………………………. 

 

Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 

Adres firmy:  ………………………………. 

NIP: …………………………… 

E-mail: ……………………………. 

Numer telefonu: ……………………………. 

Numer zamówienia: ……………………………. 

Data odbioru zamówienia: ……………………………. 

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres] 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta 

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ................................................ dotyczącej następujących rzeczy : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) poprzez: 

 • przekaz pocztowy na adres ..........................................................................…. [wypełnić jeśli dotyczy]  
 • na rachunek bankowy o numerze: ...................................................................................................... [wypełnić jeśli dotyczy], 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.  

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG: 

 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 1. PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 

 

 

Data: _____________________Podpis: _____________  

 

 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl